Onnellisempia ihmisiä.
Kyvykkäämpiä yhteisöjä.

Valitse tänään välittää yhteisöstäsi huomisen standardeilla.

Yhteinen onnistuminen

Ei ole pelkästään työhyvinvointia.
On vain hyvinvointia.

Henkilöstöhyvinvoinnin ja työkyvyn eteen on tehty Suomessa pitkään ja paljon työtä. Saadut viimeaikaiset tutkimustulokset* eivät kaikilta osin anna kuitenkaan syytä riemun kiljahduksiin. Tekemistä siis riittää ja uudet näkökulmat ja niiden mukaiset toimenpiteet ovat tervetulleita.

Yhteisö, joka kykenee tukemaan laaja-alaisesti ja vaikuttavasti työntekijöidensä mahdollisuuksia kehittää ja ylläpitää henkilökohtaisia voimavarojaan, on ymmärtänyt merkittävän tavan kehittää yksilöllisesti yhteisönsä kyvykkyyttä.

Pyrittäessä parempaan tarvitaan rohkeutta tunnistaa ja nähdä kokonaisuus. Tarvitaan uuden tyyppinen mahdollisuus välittää yhteisöstä paremmin, aidommin eli yksilöllisemmin. Organisaatioden tulee mahdollistaa itselleen vaivaton ja kustannustehokas tapa tukea käytännössä kaikkien työntekijöidensä työkykyä ennakoivasti ja keskittyä erityisesti huomioimaan yksilön henkilökohtaiset tarpeet.

Tarvitaan rohkeampaa näkökulmaa ja toimintatapaa. Tarvitaan laajasti vaikuttava tuki, jolla työkykyä rakennetaan enemmän työelämän ja vapaa-ajan kokonaisuutena.

Työyhteisöt etsivät tänään työkaluja tavoitteessaan olla huomisen kyvykkäin työyhteisö.

Autamme tässä tavalla, joka mahdollistaa kyvykkäimmänkin organisaation päivittämään toimenpiteensä työntekijöidensä työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Onnellisemmat ihmiset muodostavat kyvykkäämpiä työyhteisöjä.

*Työterveyslaitoksen puolivuosittainen seurantatutkimus vuodesta 2019 - Miten Suomi voi? - viimeisin tarkastelu koskien työhyvinvoinnin kehittymistä kesän 2021 ja loppuvuoden 2022 välillä.

Miksi valita Flassi?   

Lopulta kaikki voittavat.
Flassin valmentavalla hyvinvointituoteella kasvatat yhteisön onnellisuutta!

Positiivinen ajattelu leviää yhteisössä

Flassin hyvinvointituoteella itsensä kehittäminen kasvattaa valtavasti positiivista ajattelua, jolla on tapana tarttua ympärillä oleviin ihmisiin.

Rakentava ja positiivisempi työilmapiiri motivoi työntekoa ja lisää työn tehokkuutta. Tällaisen työilmapiirin rakentamiseen Flassi tarjoaa uudenlaista otetta ja ratkaisua.

Mahdollistamme teille tavan välittää henkilöstöstänne vielä paremmin eli aidosti yksilöllisesti. Haluamme, että jokainen teillä tietää yhteisönne toimivan henkilöstön hyväksi uudella tavalla. Autamme osaltamme varmistamaan, että teillä työntekijät tietävät, että heitä todella arvostetaan ja, että teille halutaan töihin!

Sitoutuminen yhteisöön syvenee

Kaikille yhtäläisesti tarjottu tuki yhdistää. Sen lisäksi, että itsensä kehittäminen koetaan erittäin inspiroivaksi, kaikille tarjottu tasa-arvoinen mahdollisuus valmentavaan hyvinvointituotteeseemme kasvattaa yhteisöllisyyden tunnetta henkilöstössä.

Valmennuksen henkilökohtaisuus toisin sanoen sen vastaaminen jokaisen tekijänsä tarpeisiin taas saa tekijänsä tuntemaan itsensä tuetuksi ja arvostetuksi yhteisössä omana itsenään, omine lähtökohtineen ja tavoitteineen.

Yhteenkuuluvuuden tunteen voimaa ei kannata aliarvioida. Se on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista kyvykkäille yhteisöille. Kanssamme mahdollistat henkilöstöllesi vaikuttavan itsensä kehittämisen.

Reipas asenne tehokasta toimintaa kohtaa kasvaa

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on yhteisöjen toiminnallinen lähtökohta.

Henkilökohtaista taitoa tavoitteelliseen toimintaan tulisikin kehittää jatkuvasti. Toiminnallinen, rohkaiseva ja valmentava hyvinvointituotteemme auttaa tässä jokaista työntekijääsi, hänen lähtökohdistaan, hänen tavoitteidensa asettamisessa ja saavuttamisessa.

Tavoitteiden saavuttamisen taito ja erityisesti siihen kuuluva toiminnallinen rutiini kehittyvät harrastamalla Flassia eli 'Flassaamalla'.

Mikään ei muutu, jollei mitään muuta!

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus, joka muodostuu kaikilta elämän osa-alueilta koetusta hyvinvoinnista. Se on yhtälö, jossa todella kaikki vaikuttavat kaikkeen.

Flassia kannattelee ja tuotekehitystä ohjaa ajatus, jonka mukaan kaikista elämän osa-alueista koetun kokonaishyvinvoinnin kehittäminen tehokkaasti tasapainoisemmaksi tulee olla ensisijainen tavoite. Samaan aikaan yksilöä on kannustettava ja ohjattava systemaattisesti rohkeammin tavoittelemaan vain oman näköistä hyvinvointiaan.

Pidämme tätä mallia luonnollisesti myös parhaana ratkaisuna yksilöllisen työkyvyn tueksi

Henkiseen hyvinvointiin kuuluu tunne mm. autonomisuudesta, kyvykkyydestä ja yhteisöllisyydestä. Hyvinvointituotteemme rakentuvat kaikki Flassi® -menetelmäämme, joka kehittää tekijässään näitä tunteita.

Tee merkittävä päätös tarjota henkilöstöllesi mahdollisuus voida paljon paremmin, saavuttaa tasapainoista hyvinvointia ja onnellisuutta! Samalla katsot vahvasti tulevaisuuteen ja olet askeleen lähempänä löytää henkilöstösi todellisen hyvinvointipotentiaalin. Olemme erinomainen tapa saavuttaa yhteisössänne uusia onnistumisia.

Mahdollistat onnellisemmat ihmiset ja kyvykkäämmän yhteisön.

Valmentavan hyvinvointituotteemme perusta

Tehokas itsensäkehittämisen menetelmä

Selkeä valmentava menetelmä

Flassi® -menetelmämme on toiminnallisuudessaan tehokas ja innostava. Sen ohjaamana pystyt hyvinvointisi syvällisempään ymmärtämiseen ja vaikutat siihen.

Menetelmä on ennen kaikkea pitkän tuotekehityksen tuloksena syntynyt koonnos tehokkaita harjoituksia käytettäväksesi ja jatkuva tuki hyvinvointiasi kehittävän rutiinin muodostumiselle. Nämä yhdessä tuottavat uuden ymmärryksesi pohjalta haluamasi kaltaista hyvinvointia.

Menetelmämme sopii kaikkiin elämäntilanteisiin ja kaikille.

Me ohjaamme sinut harrastamaan hyvinvointiasi!

Sinua varten kehitetty

Menetelmä mahdollistaa itsensäkehittämisen tekijänsä todennetuista omista lähtökohdista itsearvioon perustuen ja palvelee aina ensisijaisesti ja yksilöllisesti käyttäjänsä tarpeita.

Yksilölähtöisyydellä tarkoitamme, että se on aidosti jokaiselle erinomainen työkalu pohtia systemaattisesti, miten oma hyvinvointi rakentuu.

Hahmotat hyvinvointisi osa-alueittain. Pääset tilanteeseen, jossa ymmärrät syvällisesti oman hyvinvointisi ja osaat tehokkailla keinoilla suunnitella ja saavuttaa tavoitteesi.

Harrastamisen vapaus

Valmentava hyvinvointituotteemme on rakennettu toimintavarmalle ja erittäin suositulle LearnDash -oppimisalustalle

Kirjaudut sinne kätevästi sivujemme kautta ja se toimii sivuumme integroituna. Flassausta, niin kuin sanomme, voit harrastaa juuri silloin, kun itsellesi sopii. Se on erinomaisen helppo käytettävä ja optimoitu mobiiliin käyttöösi. Pystyt harrastamaan hyvinvointiasi ajasta ja paikasta riippumatta aina halutessasi ja vaivatta.

Referenssejä

Palautetta Flassi-menetelmästä

Ymmärrys hyvinvoinnin osa-alueista
"

Flassi-menetelmä auttoi minua ymmärtämään oman hyvinvointini osa-alueet. Ymmärrys siitä, että voin vaikuttaa omaan elämääni lisääntyi. Elämän osa-alueiden parempi hahmotus itsearvion avulla helpotti omien asioideni jäsentämistä.

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-

Tavoitteiden asettaminen
"

Pidin tätä hyödyllisenä ja inspiroivana. Sain muodostettua oikean kokoisia ja itseni näköisiä tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen ja niiden konkreettinen ajattelu oli tosi hyvä oppi.

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-

Tavoitteiden saavuttaminen
"

Flassi opetti minulle helposti toteutettavia rutiineja. Oli hyvä saada sekä visio että 24h tehtäviä. Menetelmä opettaa katsomaan asioita sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Tavoitteen ei arvitse alkaa maanantaina, tai tulevaisuudessa vaan työn voi aloittaa heti. 

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-

Haluatko tietää lisää uuden ajan hyvinvointiratkaisusta työyhteisöllesi?

Lataa työkirjamme persoonallisesta hyvinvoinnista työssä.
Lataa