Flassi Consulting

Flassi Consulting on yrityksenne kumppani menestykseen

Uskomme vahvasti, että jokainen ihminen ja yritys systemaattisesti tekemällä toteuttaa ja määrittelee itse oman menestyksensä. Lähestymistapamme eroaa perinteisestä visioinnista, suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta tuomalla menestyksen rakentamisen tueksi konkreettisen päivittäistä tekemistä ja ajattelua suuntaavan työkalun – Flassi-menetelmän. Flassi tarkoittaa islanniksi salamaa. Salama kuvaa sitä, kuinka voimallisesti ja nopeasti tulokset kehittyvät ajatuksien ja asenteen muuttuessa.

Flassi-menetelmän fasilitointi perustuu Laura Seppälän, PhD, väitöskirjatutkimukseen. Laura kehitti menetelmän selkeäksi tulevaisuuden suunnittelutyökaluksi. Menetelmä ottaa huomioon laajasti eri elämän osa-alueiden merkityksen ihmisen tyytyväisyyteen vaikuttavina osatekijöinä. Havaintomme on, että elämässään monipuolisesti menestyvät ihmiset kokevat myös voimakasta hyvinvointia työssään ja osaltaan ratkaisevat yrityksen menestyksen.

Tulevaisuudessa kaikki ”Flassaavat”

Meidän isona visionamme on muovata suomalaista työhyvinvointikulttuuria. Teemme työtä sen eteen, että yksilöiden hyvinvointi ja yritysten menestyminen tukevat toisiansa samanaikaisesti ja pysyvällä tavalla. Flassi Consultingin perustajat Laura ja Esa kutsuivat partnerikseen liike-elämän moniottelijan Emmi Vainionpään jatkokehittämään Flassi-menetelmää yrityselämän tarpeisiin. Flassi-menetelmä on nyt jalostunut yritysten, tiimien ja erilaisten joukkueiden voittavaksi tavaksi luoda kirkas visio, asettaa tavoitteita ja varmistaa päivittäisen käytännön tekemisen ansiosta selkeät tulokset.

Emme malta odottaa yhteistyötä kanssanne!

Laura, Emmi ja Esa