KOULUTUSTUOTTEEN POHJA – Flassi Consulting

TOTEUTAMME ORGANISAATIOLLENNE TYÖHYVINVOINTIA INNOVATIIVISESTI

Uskomme vahvasti, että jokainen ihminen ja organisaatio tekemällä oikeita asioita systemaattisesti menestyy. Lähestymistapamme eroaa perinteisestä visioinnista, suunnittelusta ja tavoitteiden asettamisesta tuomalla menestyksen rakentamisen tueksi konkreettisen päivittäistä tekemistä ja ajattelua suuntaavan työkalun – Flassi® -menetelmän. Flassi tarkoittaa islanniksi salamaa. Salama kuvaa sitä, kuinka uudet oivallukset muuttavat ajatuksia ja asennetta, jotka vaikuttavat rutiineihin ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Flassi-menetelmän fasilitointi perustuu Laura Seppälän, PhD, väitöskirjatutkimukseen. Laura kehitti menetelmän selkeäksi tulevaisuuden suunnittelutyökaluksi ja mielen treeniksi. Menetelmä ottaa huomioon laajasti eri elämän osa-alueiden merkityksen ihmisen hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä. Työntekijän tasapainoinen hyvinvointi on merkittävä tekijä työssä jaksamisessa ja kasvattaa resilienssiä, joka palvelee organisaation hyvinvointia sekä menestymistä.

FLASSIN VISIO

Meidän isona visionamme Flassi Consultingissa on kehittää kanssanne yhteistyössä suomalaista työhyvinvointikulttuuria nykyistä ennakoivampaan suuntaan vahvasti yksilökeskeisesti. Teemme työtä sen eteen, että työntekijöiden hyvinvointi ja organisaatioiden menestyminen tukevat toisiansa samanaikaisesti ja pysyvällä tavalla.

FLASSI TOOLS™

Tarjoamme yksityisen ja julkisen sektorin työnantajille innovatiivista Flassi Tools -valmennuskokonaisuutta organisaation työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Työhyvinvointikoulutus räätälöidään kestoltaan ja rakenteeltaan teidän tarpeitanne vastaamaan. Koulutus yhdistää halutessanne webinaari- ja verkkomuotoisen valmennuksen parhaat puolet. Innostavien webinaarien lisäksi tehtävä henkilökohtaisesti puhutteleva ja oman aikataulun mukaisesti joustava verkkovalmennus kannustaa työntekijää suunnittelemaan ja toteuttamaan omia hyvinvointitavoitteita arjessa.

ONNISTUMISEN ILON JA PAREMMAN TYÖHYVINVOINNIN PUOLESTA

Flassin tiimi,

Laura ja Esa