Flassi Oy

Hyvinvointia vuodesta 2019

Flassi Oy

Flassi Oy on vuonna 2019 perustettu hyvinvointialan yritys. Palvelemme asiakkaitamme tällä verkkosivullamme ja tarjoamme digitaalisia tuotteitamme rekisteröityneille yhteisöasiakkaillemme yritysverkkokaupassamme.

Myymme työnantajille, kehittämäämme Flassi® -menetelmään perustuen, henkilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi valmentavaa hyvinvointiohjelmaa. Tarjoat sen työntekijöillesi kollektiivisena henkilöstöetuna ja työntekijäsi käyttävät sitä oppimisalustapohjaisena sovelluksena integroituna sivullemme. Flassify™ on moderni tapa yhteisön antaa ja saada hyvinvointia.

Lisäksi tarjoamme ratkaisukeskeistä henkilökohtaista Flassimy Platina™ live-valmennusta kenelle tahansa itsensä kehittämisestä kiinnostuneelle.

Olemme seuraavaksi tuomassa vuoden 2023 aikana yhteisöille lisäksi johdon, henkilöstöhallinnnon sekä esihenkilöiden koulutuspohjaista tuotetta.

Flassi Oy:n tarkoitus on parantaa yhteisöjen kyvykkyyttä henkilöstön työkykyä tukevalla yksilölähtöisellä Flassify™ -palvelulla. Tuomme uudenlaisen tavan yhteisöille välittää paremmin, yksilöllisemmin henkilöstöstään. Haluamme yhteisöjen löytävän henkilöstönsä vieläkin paremman hyvinvoinnin kautta koko sen vielä löytämättömän potentiaalin. Visionamme on osaltamme mahdollistaa onnellisemmat ihmiset ja kyvykkäämmät yhteisöt.

Flassi Oy on perustettu idealle, jonka mukaan jokaisen tulisi voida systemaattista menetelmää harrastamalla positiivisesti vaikuttaa elämäänsä. Yrityksemme kaikki tuotteet perustuvat Flassi®-menetelmään, jota voisi yleisesti kuvailla näin:

"Menetelmä esittää elämän 12: a hyvinvointia lähtökohtaisesti tuottavana elämän osa-alueena. Näiden pohjalta harjoitetaan tasapainoisen hyvinvoinnin saavuttamiseen pyrkien kahdeksaa Flassi -harjoitetta. Kokemamme hyvinvoinnin yksityiskohtainen erittely ja tästä syntyvän tilannekuvan tarkastelu mahdollistaa muutostoimenpiteiden kohdentamisen yksilöllisen tehokkaasti. Asetettavat hyvinvoinnin osa-alueisiin sidotut tavoitteet paremmasta sekä menetelmällinen oppi rutiinin omaisesta toiminnasta näiden saavuttamiseksi vievät tekijäänsä systemaattisesti kohti tasapainoisempaa oman näköistä kokonaishyvinvointia."

Yksilön hyvinvointi

Helpon, kivan ja eteenpäin vievän menetelmän avulla yksilö pystyy itse vaikuttamaan hyvinvointiinsa. Valmennus auttaa tekijäänsä löytämään omat henkilökohtaiset voimavaransa ja ratkaisuja elämän haasteisiin. Valmennus auttaa valmennettavaa muuttamaan ajattelu- ja tunnetapaansa tilanteesta ja siten muuttamaan uskomuksiaan ja asenteitaan. Flassi® -menetelmä opettaa tehokkaita tavoitteiden asettamis- ja saavuttamisstrategioita sekä auttaa valmennettavaa näkemään kiitollisuutta arjessa.

Yhteisön hyvinvointi

Tarjoamme valmennusta, joka auttaa valmennettavaa löytämään merkityksellisyyttä ja motivaatiota ja niiden kautta kasvattamaan onnellisuuttaan. Yksilöiden hyvinvointi muodostuu yhteisön hyvinvoinniksi. Yhteisön hyvinvointi taas vaikutta suoraan takaisin yksilöihin. Kyse on siis positiivisesta kierteestä. Kun yksilö voi hyvin, myös yhteisö voi hyvin ja toisin päin.

Inspiraatio tekemiseen

Flassin tiimin ajatuksia

Olemme inspiroituneet mahdollisuudesta onnellisempiin ihmisiin ja toisaalta heidän mahdollistamiin kyvykkäämpiin yhteisöihin.
Hyvinvointituotteemme antaa mahdollisuuden työntekijällesi kehittää omaa hyvinvointiaan omasta lähtökohdasta oman näköiseksi tasapainoisemmaksi hyvinvoinniksi.

Yhteisöjen mahdollisuus Flassin avulla antaa ja saada hyvinvointia uudella tavalla on tarkoitus työllemme. Modernilla työkyvyn tukemisella olemme mahdollistamassa työnantajien pyrkimykset kohti - onnellisempia ihmisiä ja kyvykkäämpiä yhteisöjä!

Laura Seppälä

"Olen inspiroitunut siitä, että hyvinvoinnin parantaminen lähtee aina ymmärryksestä. Kun ihminen oivaltaa olevansa 100 % vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, hän lähtee aktiivisesti tekemään merkityksellisiä tekoja sen eteen. Kehittämäni menetelmän tarkoitus on kannustaa yksilöä parantamaan omaa hyvinvointiaan pienin askelin."

Esa Korhonen

"Yhteisöjen hyvinvointi on yhtä kuin työntekijöiden hyvinvointi. Flassi® -menetelmästä on moneksi. Sen yksilöille tuottaman suoran hyödyn lisäksi hyvinvointituotteemme on moderni tapa kaiken kokoisille yhteisöille löytää todellinen henkilöstöpotentiaalinsa ja ylläpitää sitä. Työnantajakuvaa on vaikea kuvitella parannettavan tehokkaammin."

Erkki Seppälä

"On tärkeää, että yhteisöille syntyy hyvinvointia tukevia toimintatapoja. Pitkäaikaisen kokemukseni perusteella yhteisön hyvinvointia ei voi aliarvioida. Hyvinvoiva yhteisö tukee yksilön suorituskykyä ja kannustaa jaksamaan työssä."