Ymmärrys hyvinvoinnin osa-alueista

Flassi-menetelmä auttoi minua ymmärtämään oman hyvinvointini osa-alueet. Ymmärrys siitä, että voin vaikuttaa omaan elämääni lisääntyi. Elämän osa-alueiden parempi hahmotus itsearvion avulla helpotti omien asioideni jäsentämistä.

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-