Tavoitteiden saavuttaminen

Flassi opetti minulle helposti toteutettavia rutiineja. Oli hyvä saada sekä visio että 24h tehtäviä. Menetelmä opettaa katsomaan asioita sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Tavoitteen ei arvitse alkaa maanantaina, tai tulevaisuudessa vaan työn voi aloittaa heti. 

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-