Toimitus- ja sopimusehdot (19.5.2023)

1. Sopimusosapuolet ja sopimuksen tarkoitus 

Flassi Oy 2985984-7 (jäljempänä “Verkkokauppa“) myy pääasiallisesti digitaalisia tuotteita työnantajille Suomeen.

Kaupan osapuolia ovat siten Verkkokauppa ja Työnantaja tässä sopimuksessa määritellysti.

Verkkokaupan tuotteet eivät ole myynnissä välittäjille. Verkkokauppaan rekisteröitynyt Työnantaja voi tilata Verkkokaupan digitaalisen tuotteen vain ja ainoastaan omille/omalle työntekijöilleen/työntekijälleen tarjottavaksi.

2. Verkkokaupan yhteystiedot

Kaikki Verkkokaupan kanssa käytävä kirjeenvaihto, mukaan lukien mahdolliset kyselyt, jotka koskevat tuotteita tai toimitus- tai sopimusehtoja, tulee lähettää aina seuraavaan sähköpostiosoitteeseen.

Sähköposti: info@flassi.fi

3. Sopimuksen syntyminen ja verkkokauppaan rekisteröityminen

Sopimus syntyy näiden toimitus- ja sopimusehtojen mukaisesti Verkkokaupan asiakkaan tehdessä tilauksen verkkokaupassa kuitenkin siten, että tämän sopimuksen kohdat 4. (määritelmät) ja erityisesti kokonaisuutena kohta 6.(Rekisteröityminen Verkkokaupan yritysasiakkaaksi ja asiakkuuden perusta) määritellessään verkkokauppaan rekisteröitymisen säännöt ovat voimassa ja velvoittavat rekisteröityjää rekisteröitymisprosessista (lomakkeen täyttö) lähtien ja sen jälkeen.

4. Määritelmät

4.1 Tämän sopimuksen työnantajalla “Työnantaja” tarkoitetaan yleismääritteen mukaista työsopimuksen toista osapuolta, joka tarjoaa työntekijälle työn mukaan luettuna vain itsensä työllistävän eri yhtiömuotoiset yhtiöt “Yksinyrittäjä” tässä tarkoituksessa sekä luonnollisena henkilönä toimivaa työnantajaa, joka työllistää muun tai muita kuin itsensä ja/tai perheenjäsenensä “Yksityinen elinkeinonharjoittaja” tässä tarkoituksessa.

4.2 “Verkkokaupan asiakas” tarkoitetaan verkkokauppaan rekisteröitynyttä Työnantajaa. 

4.3 “Kaupan osapuolet” tarkoitetaan yhdessä kaupan osapuolina Verkkokauppaa ja tilauksen tehnyttä Verkkokaupan asiakasta.

4.4 “Kaupan osapuoli” tarkoitetaan erikseen kaupan osapuolena tilauksen tehnyttä Verkkokaupan asiakasta.

4.5 “Tilaajalla” tarkoitetaan Verkkokaupan asiakkaan palveluksessa olevaa ja tämän nimissä oikeutettua toimijaa tilauksen tekemiseksi.

4.6 “Työntekijällä” tarkoitetaan Kaupan osapuolen henkilöstöetuun oikeutettuja työntekijöitä tai työntekijää.

4.7 “Laitteella” viitataan laitteeseen, jota käytetään digitaalisten tuotteiden käyttämiseen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tietokoneisiin, älypuhelimeen ja tabletteihin.

5. Toimitus- ja sopimusehtojen sekä hintojen muutokset

Verkkokauppa pidättää oikeuden toimitus- ja sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin harkintansa mukaan milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Verkkokauppa ilmoittaa näistä muutoksista julkaisemalla muutetut tai päivitetyt ehdot tai hinnat sivustollamme. Kaikki muutokset tai päivitykset tulevat voimaan välittömästi, kun ne julkaistaan osoitteessa https://flassi.fi. Muuten kuin hintojen osalta samalla päivitetään toimitus- ja sopimusehtojen päiväys otsikossa.

Verkkokauppa pidättää oikeuden asiakkuuden yksipuoliseen purkamiseen näiden toimitus- ja sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta.

6. Rekisteröityminen Verkkokaupan yritysasiakkaaksi ja asiakkuuden perusta

Työnantajat rekisteröityvät ilmaiseksi Verkkokaupan yritysasiakkaiksi.

Työnantajien tulee rekisteröityessään valita yksi Verkkokaupan valmiiksi antamista vaihtoehdoista vetovalikosta asiakkuutensa perusteeksi. Lisäksi rekisteröityminen edellyttää muiden vaadittujen tietojen antamista. 

Yksinyrittäjä rekisteröityy aina valitsemalla vetovalikosta “yksinyrittäjä” -vaihtoehdon.

Muut Työnantajat ja Yksityinen elinkeinonharjoittaja valitsevat rekisteröityessään vetovalikosta henkilöstöetuun oikeutettujen työntekijöidensä todellista määrää vastaavan vaihtoehdon rekisteröitymishetkellä. 

Verkkokaupan hinnoittelumalli toteuttaa valittua asiakkuusperustetta. Asiakkuusperusteen voi rekisteröityessään valita vain kerran. Asiakkuusperusteen muuttaminen rekisteröitymisen jälkeen vaatii perusteltua pyyntöä Verkkokaupalta. Tällaisia perusteita voivat olla muun muassa alun perin väärin rekisteröityminen tai rekisteröitymisen ja tilauksen välisellä ajanjaksolla muuttunut asiakkuusperuste. 

Verkkokauppa pidättää oikeuden yksipuolisesti purkaa asiakkuus asiakkuusperusteen mahdollisen jälkikäteisen tarkastamisen perusteella esiin tulleen ilmeisen väärinkäytöksen johdosta tai harkintansa mukaan asiakkuuden pitkäaikaisen passiivisuuden perusteella. 

7. Tilaajan vakuutukset

Tilaaja vakuuttaa, että tällä on oikeus solmia Verkkokauppaan rekisteröityneenä asiakkaana tässä tarkoitettu sopimus ja noudattaa sitä

8. Tilaaminen ja ehtojen sitovuus

Tilattavat digitaaliset tuotteet ja/tai niihin oikeuttavat käyttöoikeudet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tilaamalla hyväksyt nämä toimitus- ja sopimusehdot sekä tilaamasi digitaaliset tuotteet ja/tai niihin kuuluvat käyttöoikeudet sekä hinnan. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus laskutustiedoissa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut digitaaliset tuotteet ja/tai niihin oikeuttavat käyttoikeudet sekä hinta.

Verkkokaupan digitaalisten tuotteiden lopulliset hinnat kassatoiminnossa sisältävät arvonlisäveron.

9. Maksaminen

Verkkokaupan maksunvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksunsaajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut Verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy Verkkokaupan tilauksen tehneen asiakkaan ja Verkkokaupan välille ja siten Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet kauppiaana.

10. Toimitus

Verkkokaupan toimitus tapahtuu sähköisesti. Toimitus on tilaajalle maksuton.

Työnantajat ja käyttöoikeuksien yhteisökohtainen aktivointi (kirjautumiskoodi):

Digitaalisiin tuotteisiin tilattujen (ns. ryhmäosto) käyttöoikeuksien yhteisökohtainen aktivoiminen tapahtuu kassasivun laskutustiedoista ilmenevän Verkkokaupan asiakkaan Tilaajan toimesta (jäljempänä Ryhmäostaja/-Johtaja). Ryhmäostaja ohjataan välittömästi verkkokaupassa tekemänsä tilauksen jälkeen luomaan kirjautumiskoodi Työntekijöille eli aktivoimaan tilatut käyttöoikeudet yhteisökohtaisesti. 

Ryhmäostajalle lähetetään tilauksesta aina erikseen myös sähköposti, josta löytyy lisäksi linkki vaihtoehtoiseksi tavaksi päästä kirjautumiskoodin luomiseen ja muut yleiset ohjeet.

Kaupan osapuoli (Työnantaja) vastaa aina kirjautumiskoodin luomisesta ja luovuttamisesta Työntekijöilleen

Työntekijät ja käyttöoikeuden henkilökohtainen lunastus:

Työntekijät lunastavat henkilökohtaisen käyttöoikeutensa kirjautumalla sisään Verkkokaupan sivustolla kyseiseen digitaaliseen tuotteeseen työsuhteensa perusteella saamalla kirjautumiskoodilla ja muilla vaadituilla tiedoilla.

Yksinyrittäjät:

Yksinyrittäjä ohjataan suoraan tilauksensa jälkeen digitaaliseen tuotteeseen linkin avulla. Linkin Tilaaja saa laskutustiedoissa annettuun sähköpostiin. Mikäli Tilaaja on tilauksen ja linkin käyttämisen välillä kirjautunut ulos verkkokaupasta, linkki ohjaa Tilaajan kirjautumaan sisään digitaaliseen tuotteeseen. Yksinyrittäjä kirjataan tai kirjautuu digitaaliseen tuotteeseen verkkokauppaan rekisteröitymisessään käyttämillä tiedoilla. 

11. Tilattavat digitaaliset tuotteet ja niiden käyttöaika

Nämä sopimusehdot koskevat kaikkia Verkkokaupan digitaalisia tuotteita, ja sellaisena esimerkiksi verkkovalmennus Flassify™. Verkkokaupan digitaaliset tuotteet on rakennettu LearnDash -verkko-oppimisalustalle, joka on integroitu toimimaan Woocommerce -pohjaisessa verkkokaupassamme ja sivustollamme. Tuotteiden käyttämiseen Työntekijät tarvitsevat normaalin internet-yhteyden ja Laitteen eikä Verkkokauppa ole vastuussa näiden olemassa olosta Työntekijöillä. 

Verkkokaupan digitaalisten tuotteiden käyttöoikeus kestää enimmillään tilauksesta 60 vuorokautta.

Työntekijä aktivoi henkilökohtaisen käyttöoikeutensa Verkkokaupan digitaaliseen tuotteeseen edelläkuvatusti. Henkilökohtaisesti lunastettu käyttöoikeus on Työntekijällä voimassa kirjaudutun digitaalisen tuotteen tuotesivulla ja itse tuotteessa ilmoitetun ajan verran, kuitenkin aina enintään 60 vuorokautta Kaupan osapuolen tilauksesta, tilauspäivä mukaan lukien. Työntekijän käyttöoikeuden loppuessa hänet kirjataan Verkkokaupan toimesta ulos digitaalisesta tuotteesta.

12. Peruutusoikeus

Verkkokaupan tuotteet ovat digitaalisina lähtökohtaisesti heti tilauksen jälkeen käytettävissä. Tämän luonteensa ja yritysmyynnin takia lähetettyä tilausta ei voi perua.

13. Copyright ja trademark

Flassi® ja Flassify™ sekä Elämän pelilauta™ tuotemerkit ovat Flassi Oy:n tavaramerkkejä. Kaikki
immateriaalioikeudet, muut tavaramerkit, logot, kuvat, tuote- ja yritysnimet, jotka näkyvät tai joihin viitataan tai joihin tuotteissa viitataan, ovat niiden omistajien omaisuutta. Mikään ei anna Työnantajalle, Yksinyrittäjälle tai Luonnolliselle henkilölle työnantajana tai Työntekijälle lisenssiä tai oikeutta käyttää, muuttaa tai poistaa tai kopioida tällaista materiaalia. Tuotteissa näkyvien tavaramerkkien väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty.

14. Referenssit

Kaupan osapuoli voi, Verkkokaupalta erikseen pyydetyn ja sen antaman ohjeistuksen mukaisesti, käyttää Verkkokaupan tavaramerkkejä ja tuotenimiä markkinoidessaan osapuolten yhteistyötä.

Mikäli ei ole erikseen muuta sovittu, Verkkokauppa voi julkaista Kaupan osapuolen nimen ja käyttää tämän nimeä markkinoinnissaan.

15. Sopimuksen siirtäminen

Verkkokaupalla on ilman Kaupan osapuolen suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Verkkokaupalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

16. Henkilötiedot

Verkkokauppaan rekisteröityminen ja digitaalisten tuotteiden tilaaminen sekä käyttäminen (Työntekijät) edellyttää henkilötietojen antamista Verkkokaupalle. Verkkokauppa käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteessaan kuvaamallaan tavalla.

Rekisteröitynyt Verkkokaupan asiakas tai Kaupan osapuoli tai Työntekijä voi käyttää tietosuojaselosteessamme tarkemmin kuvattuja, EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia, kuten tarkastaa omat henkilötietonsa. Lisätiedot sekä yhteystiedot kyseisten oikeuksien käyttämiseksi ovat saatavilla tietosuojaselosteestamme

17. Vastuunrajoitus 

Verkkokauppa käyttää Woocommercen verkkokauppa-alustaa sekä LearnDash -verkko-oppimisalustaa tarjotakseen Työnantajille mahdollisuuden ostaa ja tarjota käytettäväksi/käyttää digitaalisia tuotteitaan. Verkkokauppa ei ole vastuussa näiden edellä mainittujen tai muidenkaan käyttämiensä lisäosa-palveluntarjoajien, maksunvälittäjän tai muiden kolmansien osapuolien takia mahdollisesti Työnantajille aiheutuvista ongelmista Verkkokaupan tuotteiden ostamiseen tai niiden käyttämiseen liittyen. Verkkokauppa ei ole miltään osin velvollinen korvaamaan edellä mainitussa tai vastaavassa tilanteessa Verkkokaupasta johtumattomasta syystä Työnantajille aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. 

Verkkokauppa ei pysty tarjoamaan erityisesti Työntekijälle tuotetta/tuotteen käytön jatkamista mikäli LearnDash -verkko-oppimisalusta on toimimaton verkkokaupasta johtumattomasta syystä. Verkkokauppa ei ole miltään osin velvollinen korvaamaan edellä mainitussa tai vastaavassa tilanteessa Työntekijän mahdollista menetystä. 

Verkkokaupasta johtumattomien ongelmatilanteiden korjaamiseksi Verkkokauppa pyrkii aina jatkamaan aktivoituja (lunastettuja) käyttöoikeuksia Työntekijöille käyttämättömyyttä vastaavan ajan tai mahdollistamaan tilauksen jälkeisen käyttöoikeuksien yhteisökohtaisen aktivoinnin (kirjautumiskoodin luonti) niin pian kuin se Verkkokaupalle on kohtuudella mahdollista tilanteen normalisoiduttua.

Verkkokaupan digitaaliset tuotteet on tarkoitettu Työnantajien Työntekijöilleen/Työntekijälleen tarjottavaksi verovapaaksi henkilöstöeduksi muuna vähäisenä lahjana. Työnantajat vastaavat verovapauden toteutumiseen liittyvästä omasta toiminnastaan kaikilta osin, eikä Verkkokauppa voi olla vastuussa tältä osin verovapauden toteutumattomuudesta, eikä tämän takia mahdollisesti Työnantajalle tai Työntekijälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista miltään osin. 

18. Ylivoimainen este

Verkkokauppa ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamasta toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusvelvoitteiden rikkomisesta.

Ylivoimaisena esteenä pidetään sopimuksen syntymisen jälkeen (maksettu tilaus) sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, joka on Verkkokaupasta riippumaton, ja jonka vaikutuksia Verkkokauppa ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, epidemia, pandemia, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Verkkokaupasta riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

19. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tämän sopimuksen ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet saatetaan ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovittelusääntöjen mukaan tapahtuvassa sovittelussa. Erikseen sovitaan, että Sovittelu estää osapuolia saattamasta erimielisyyttä taikka siihen kuuluvaa tai siihen liittyvää riitakysymystä tuomioistuimen tai välimiesoikeuden käsiteltäväksi sovittelun aikana. Mikäli Sovittelu ei johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa.