Asiakaslupauksemme

Mahdollistamme onnellisemmat ihmiset ja kyvykkäämmät yhteisöt

Mahdollisuus ajatella, vaatia ja toimia uudella tavalla

Yhteisön kyvykkyyden arvioinnissa yksi asia on aina ylitse muiden – yksilön kyvykkyys.

Yhteisön kyvykkyys syntyy kaikissa tilanteissa ja aina yksilöidensä kyvykkyydestä. Me tuomme osaamisemme teidän mahdollisuudeksi ajatella, vaatia ja toimia uudella tavalla, kun päätätte tukea työntekijöidenne kyvykkyyden kehittämistä ja ylläpitämistä.

Kanssamme viette sujuvasti käytäntöön henkilöstöstänne välittämisen tämän päivän vaatimustasolle. Samoin tästä seuraavat välittömät ja välilliset edut organisaatiollenne.

Kustannustehokasta ja vaivatonta vaikuttamista välittömästi

Mahdollistamme organisaatiollenne erittäin vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan tukea nopeasti, käytännöllisesti ja entistä vaikuttavammin kaikkien työntekijöidenne hyvinvointia saman aikaisesti ja vain yhdellä investoinnilla.

Aito yksilöllisyys merkittäväksi osaksi työkyvyn tukea

Tukenne on ennakoivaa ja huomio aina työntekijänne henkilökohtaisen tilanteen ja siitä johtuvat yksilölliset tarpeet henkilökohtaisten voimavarojensa kehittämisessä ja niiden ylläpitämisessä. Pystytte tarjoamaan laajasti vaikuttavan toiminnallisen työkalun jokaisen työntekijänne oman näköisen tasapainoisemman hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarjota kaikille yksilöllistä on uutta ja haastavaa, mutta me osaamme sen.

Toiminnallisella menetelmällä tulosta

Saatte hyvinvointiohjelmanne osaksi tai sen aloittamiseksi Flassi® -menetelmäämme perustuvan pidempiaikaisen toiminnallisen valmennuksen tuottamaan aivan uudella tasolla merkityksellisyyttä ja motivaatiota henkilöstönne iloksi ja paremmaksi kyvykkyydeksi.

Mahdollistamme kyvykkäimmänkin organisaation päivittämään tapansa, jolla tukea yhteisönsä yksilölähtöisen hyvinvoinnin kehittämistä ja saavutetun tason ylläpitämistä.

Onnellisempia ihmisiä. Kyvykkäämpiä yhteisöjä.