Työhyvinvointi – koulutus – tulossa

Referenssejä

Palautetta Flassi-menetelmästä

Ymmärrys hyvinvoinnin osa-alueista
"

Flassi-menetelmä auttoi minua ymmärtämään oman hyvinvointini osa-alueet. Ymmärrys siitä, että voin vaikuttaa omaan elämääni lisääntyi. Elämän osa-alueiden parempi hahmotus itsearvion avulla helpotti omien asioideni jäsentämistä.

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-

Tavoitteiden asettaminen
"

Pidin tätä hyödyllisenä ja inspiroivana. Sain muodostettua oikean kokoisia ja itseni näköisiä tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen ja niiden konkreettinen ajattelu oli tosi hyvä oppi.

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-

Tavoitteiden saavuttaminen
"

Flassi opetti minulle helposti toteutettavia rutiineja. Oli hyvä saada sekä visio että 24h tehtäviä. Menetelmä opettaa katsomaan asioita sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Tavoitteen ei arvitse alkaa maanantaina, tai tulevaisuudessa vaan työn voi aloittaa heti. 

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-