FlassiFy™ -
Parempaa työkykyä.
Yksilö kerrallaan.

Mitäs jos henkilöstösi työkyvyn tukeminen olisikin helppoa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta?

Jos sanoit kyllä, tässä on mahdollisuutesi!

Yhteinen onnistuminen

Älä ajattele pelkästään työhyvinvointia.
On vain hyvinvointia.

Työkyvyn vaaliminen on paljon muutakin kuin työnantajan velvollisuutta järjestää työperäiset olosuhteet kuntoon. Työkyky on ennen kaikkea työntekijän henkilökohtaiset voimavarat.

Työkykyä tukevalla toiminnalla on pitkät perinteet ja tässä tarkoituksessa totutuilla erilaisilla tempauksilla on välitön vaikutuksensa. Henkilöstönne olo saattaa helpottua hetkeksi, mutta lopulta vaikutukset jäävät varsin lyhytaikaisiksi.

Jokin tässä ei nyt selkeästi toimi…

Työkyvyn vapaaehtoisella tuella olisi saavutettavissa huomattavasti enemmän, mikäli hyvinvointiin vaikuttaminen ei jakautuisi niin vahvasti työelämä- tai yksityiselämäperusteiseksi. Jos työntekijäsi ei voi hyvin töissä, ei hän voi hyvin kotonakaan. Ja työnantajan näkökulmasta olennaista on nyt, että sama pätee valitettavasti myös toisinpäin.

Jos työntekijänne työkyvyn kehittäminen edelleenkin perustuu vahvasti siiloutuneeseen hyvinvoinnin tuottamiseen, on riskinä, että saatavat hyödyt yhteisönne työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ovat jo saavuttaneet lakipisteensä.

Yhteisön kyvykkyyttä voidaan kasvattaa ainoastaan yksilöiden kautta. Jokainen meistä on erilainen ja siksi tarvitsemme paljon yksilöllisemmän lähestymistavan työssä jaksamisen kehittämiseen ja työkyvyn yleiseksi parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Miten tällainen voisi edes olla mahdollista?

Hyvä alku on, että rohkenet haastaa nykyiset vapaaehtoiselta työkyvyn tueltanne odottamanne tulokset? Sen jälkeen suosittelemme vahvasti, että jatkat lukemista ja selvität, miten tuette yhteisönne kyvykkyyttä tämän päivän vaatimuksin.

Uskalla odottaa. Uskalla vaikuttaa

Miten tuet, sillä on valtava merkitys!

Henkilöstönne on tärkein resurssinne!

Sehän on selvää, mutta onko teille yhtä selvää, miten teidän tulisi tukea henkilöstöänne tai minkä tasoista vaikutusta teidän tulisi odottaa tueltanne?

Ehdotamme, että tarkastelette tavoitteitanne uudelleen samalla, kun tutustutte, miten mahdollistamme teille paremman tuen työntekijöidenne henkilökohtaisten voimavarojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Tämä on mahdollisuutenne siirtää yhteisönne työkykytoiminta kerralla henkilöstön tukemisesta työntekijän tukemiseen.

Se on uusi tapanne välittää työntekijöistänne tavallamme eli vaikuttavammin.

Vaikutus saadaan aikaan näin!

1. Tukesi on aidosti yksilöllistä

Kaikki lähtee yksilön tämän hetkisestä tilasta ja yksilön henkilökohtaisista tarpeista hyvinvointiinsa osana työyhteisön työkyvyn vapaaehtoista kehittämistä ja ylläpitämistä.

Täysin työntekijäsi tarpeita toteuttavalla tuella mahdollistat kaikille työntekijöillesi heidän omista lähtökohdista aloittamisen ja kehittymisen ohjatusti kohti oman näköistä tasapainoisempaa hyvinvointia. Mahdollistat paremman työkyvyn paremmin yksilöllisin voimavaroin.

Kaikille, mutta oman näköisesti on juttumme!

2. Ihmisen kokoista tukemista

Tukesi kohdentuu henkilöstösi hyödyksi merkittävästi totuttua työkyvyn tukitoimintaa laajemmin.

Kehität kyvykkyyttä työntekijäsi koko toimintaympäristöön perustuen ja sen myös kokonaisuutena huomioiden, kuten perheen, lähiyhteisö(t), terveyden ja yleisen toimintakyvyn muutaman mainitaksemme. Kannustat siis osaamaan ja ymmärtämään hyvinvoinnin ihmisen kokoisesti ja näköisesti.

Tavallamme, tuet ihmistä kaikkine voimavaroineen ja vahvistat motivaatiota, asennetta ja merkityksellisyyden tunnetta vaikuttavammin kuin koskaan ennen!

3. Tukesi perusta on toiminnallisuus

Kannustat yksinkertaisesti tekemään. Tekemällä saadaan aikaan, eikä parempi työkyky ole tässä poikkeus.

Mahdollistat työntekijällesi mielenkiintoisen tavan tutkia, hahmottaa ja ymmärtää käytännössä hyvinvointiaan ja omaa tilannettaan. Innostat jokaista oman näköisen hyvinvointinsa rationaaliseen suunnitteluun ja tavoitteluun ohjattuna toimintana.

Mielestämme tekeminen on vaikuttamisen korkein muoto!

4. Tukesi on pitkäaikaista

Tukesi uniikki lähtökohta on aito yksilöllisyys. Se huomioi myös täysin uudella tavalla työntekijäsi voimavarat ja tuottaa haluamaasi vaikutusta tavalla, joka tiedetään kaikkein vaikuttavimmaksi.

Aivan, jokin puuttuu! - Ajallinen kesto. Sinun on pystyttävä lisäksi tukemaan vaikuttavuuden näkökulmasta kohtuullisen ajan, ja sen me tietenkin mahdollistamme.

Mielestämme pidempiaikainen tuki on aina parempi kuin hetkellinen!

Lisäksi vanhoista haasteista eroon

Tunnistatko nämä haasteet? jos, olemme teille oikea ratkaisu

Työkyvyn vapaaehtoisen tukemisen hankinnassa, toteutuksessa ja tuesta saatavaan hyötyyn liittyen on jouduttu tähän asti hyväksymään erilaisten haasteiden olemassaolo.

Moni niistä on ollut suoraan tai välillisesti kokonaiskustannuksia lisäävä tekijä.

Olemme huomanneet, että yleisimmät alla luetellut haasteet voitetaan työkyvyn yksilöllisellä tuellamme.

Tavoitteenne tuesta saatavasta hyödystä eivät ole kehittyneet

Työkykytempaukset ovat ihan kivoja tapahtumia ja niistä on totuttu saamaan se, mitä niiltä on vuosikaudet odotettukin.

Työntekijöidenne henkilökohtaisia voimavaroja voidaan kuitenkin kehittää myös tavallamme. Se avaa teille mahdollisuuden odottaa työkykyä tukevalta toiminnaltanne enemmän. Tavoittelette ja saavutatte tasolla, joka on vielä kokematta teille ja työntekijöillenne.

Työkykyä tukevan toiminnan vaikutukset ovat lopulta lyhytaikaisia?

Tuki hetkeksi, vaikka tyky-päivän verran, on hyvä alku ja sille on ehdottomasti paikkansa ennen kaikkea yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Meidän kokemuksemme mukaan, mikäli motivaatiota ja merkityksellisyyden tunnetta halutaan tukea menestyksekkäästi, antaa ja saada toiminnalleen katetta kestävämmällä tasolla, on tuen oltava huomattavasti pidempiaikainen jatkumo.

Mahdollistamme teille tavan siirtyä pistemäisestä vaikutuksesta pidempiaikaiseen vaikutukseen!

Miten tarjota tuki kaikille ja vieläpä samanarvoisesti?

Digitaalisuus on käyttäjänsä fyysisestä paikasta ja ajasta vapauttava tekijä. Se on haluamaamme vapaata toimintakykyä tarvittaessa.

Koemme sen vahvasti oman toimintaympäristömme laajentumisen edellytykseksi, mutta usein reunaehdolla, jossa digitaalisuus ja sen tuoma toiminta halutaan pitää 'renkinä rengin asemassa'. Kaivatulle vapaudelle on siis myös olennaista, että digitaalisuuden hyödyntäminen on aidosti vapaaehtoista. Kukaan ei halua rengistä isäntää. Siksi digitaalisuus on täydellinen tapa tarjota vapaaehtoinen tukesi, vapaaehtoiseen käyttöön työntekijäsi vapaa-ajallle.

Mobiilikäyttö on tänä päivänä kaikille tuttua ja se antaa lyömättömän edun työntekijällesi käyttää tukeasi missä ja milloin vain, silloin kun he sitä itse haluavat.

Muodostuuko tukesi kokonaiskustannus raskaaksi?

Onko työkykypäivän sisällöntuottajien vertailu aikaa (työ) vievää hommaa? Entä sen aikataulutus? Onko koko henkilöstölle sopivan toteutusajankohdan löytäminen lievästi sanottuna haasteelliselta tuntuva ajatus? Onko tilahallinnan tuomat haasteet ja mahdolliset kulut sitten seuraava taklattava kohta. Ja lopulta kuitenkin tyky-toiminnan toteutus on usein pois työajasta. Kaikilta!

Meidän kanssamme et murehdi näitä, etkä niistä aiheutuvia kustannuksia, koska niitä ei synny.

Olemme erittäin kustannustehokas vaihtoehto!

Työnantajamielikuvaa pitäisi kehittää jatkuvasti, mutta miten?

Yksillöllisesti tarjottu ja erityisesti yksilön tarpeisiin muokkautuva pidempiaikainen tuki lisää kokemuksemme mukaan merkittävästi sitoutuneisuutta ja yhteen kuuluvuuden tunnetta yhteisöön . Yhteisössänne ja sen ulkopuolella oleva tieto siitä, että yhteisönne välittää aidosti työntekijöistään ja pyrkii heitä tukeakseen etsimään ja ottamaan käyttöönsä vaikuttavia keinoja on erittäin hyvä tapa jo sellaisenaan parantaa työnantajamielikuvaanne.

Kysymys kuuluukin ainostaan, miten tehokkaasti te hyödynnätte toimintanne muutosta työnantajamielikuvanne kehittämisessä?

Työkykytoiminnan toteutus on kaukana tulevaisuudessa?

Joulu on sitten mukavaa aikaa! Emme kuitenkaan voi suositella teille niin tärkeässä asiassa kuin henkilöstönne työkyvyn tukeminen on, että vain totutun takia ryhdytte asiaan vasta tuolloin, miksi ihmeessä? Eikä sen enempää ole syytä odottaa syksyn kick-offeihinkaan.

Ei ole mitään syytä odottaa hetkeäkään. Kanssamme tarjoat tukesi heti. Se on ainoa oikea ratkaisu!

Referenssejä

Palautetta Flassi-menetelmästä

Ymmärrys hyvinvoinnin osa-alueista
"

Flassi-menetelmä auttoi minua ymmärtämään oman hyvinvointini osa-alueet. Ymmärrys siitä, että voin vaikuttaa omaan elämääni lisääntyi. Elämän osa-alueiden parempi hahmotus itsearvion avulla helpotti omien asioideni jäsentämistä.

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-

Tavoitteiden asettaminen
"

Pidin tätä hyödyllisenä ja inspiroivana. Sain muodostettua oikean kokoisia ja itseni näköisiä tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen ja niiden konkreettinen ajattelu oli tosi hyvä oppi.

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-

Tavoitteiden saavuttaminen
"

Flassi opetti minulle helposti toteutettavia rutiineja. Oli hyvä saada sekä visio että 24h tehtäviä. Menetelmä opettaa katsomaan asioita sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Tavoitteen ei arvitse alkaa maanantaina, tai tulevaisuudessa vaan työn voi aloittaa heti. 

-Palaute Flassi-menetelmästä Tavoitteet Todeksi -kurssilta-

Flassify™ -valmennuksella tuet vielä paljon enemmän

Mitä jos nämäkin kuuluisivat mukaan?

Tämän päivän työkykyä tukevalla toiminnalla tulee pystyä tukemaan työntekijän motivaation ja merkityksellisyyden tunnetta aivan uudella tasolla.

Vapaaehtoinen tuki henkilökohtaisten voimavarojen kehittämiseksi on oikein toteutettuna myös erinomainen työkalu työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Voisiko tukenne olla kuitenkin vielä enemmän?

Mitä, jos se olisi kokonaisuus, jossa tuette työntekijäänne vahvistamaan voimavarojaan ei vaan totuttua vaan vielä edellä sanottuakin laajemmin?

Mielestämme ehdottomasti voi, ja pitää olla!

Siksi yksilöllisen tukenne tulisi samalla sisältää vakuttavia keinoja vahvistaa työntekijänne voimavaroja myös näiden osalta.


Jokaiselle on hyväksi kehittää tavoitteellista toimintaa hivenen rutiininomaisemmaksi.
Tämä on Flassifyn sisäänrakennettu ominaisuus.


Psyykkistä selvitymiskykyä, joustavuutta ja uudelleen orientoitumista eli resilienssiä voidaan kasvattaa tehokkaimmin harjoittamalla sitä tietoisesti. Se kannattelee meitä arjessamme, siksi sen saavuttamista ei kannata jättää pelkästään muiden voimavarojen kehittymisen lisähyödyksi.


Kiitollisuuden ymmärtäminen ja aktiivinen käyttö yksilön voimavarana on uskomattoman tehokas tapa luoda hyvää ilmapiiriä ympärilleen kaikkialla. Samalla se on valitettavasti vähiten tunnettu kaikkien helposti saavutettavissa oleva voimavara.

Miten tämä toimii?

Tähän Flassify™ -valmennuksen teho perustuu

Kyseessä on pitkään kehittämämme menetelmä ja siitä tuotteistettu valmennus, joka tuo yksilöllisen valmentamisen ja itsensä kehittämisen merkittäväksi osaksi tukevaa työkykytoimintaanne.

Toiminnallisuuteen perustuvasta valmennuksesta saatavat hyödyt kehittävät uudella tavalla ja tavoittein työyhteisöänne.

Työntekijöidenne henkilökohtaisten voimavarojen kehittäminen valmennuksellamme on yhteisönne hyvinvoinnin kehittämistä paljon totuttua yksilölähtöisemmin.
Se on uutta ja vastaa jatkuvan kehittymisenne tarpeisiin

Kuvittele tilanne, missä tukenne ansiosta, työntekijänne kehittävät itse itseään testatun menetelmän avulla ja yhteisönne kyvykkyys kehittyy kerrankin aidosti työntekijäkohtaisesti.

Eikö tämä olisi melkoisen hienoa?

Niin on meistäkin!

Satojen ihmisten kanssa testattu prosessi

Olemme menneet läpi Flassify-prosessin jo satojen ihmisten kanssa ja nähneet erinomaisia tuloksia hyvinvoinnin kehittymisessä ja ennen kaikkea motivaation ja merkityksellisyyden löytymisessä.

Nyt voit tarjota tämän saman prosessin koko henkilöstöllesi hyvin edullisella hinnalla ja nähdä paremmin voivat työntekijäsi viemässä yhteisönne yhteisiin tavoitteisiinne

Fiksu etenemistahti ja kannustava ympäristö

Flassify on suunniteltu niin, että työntekijänne etenevät sopivalla tempolla kohti tasapainoisempaa oman näköistä arkeaan ja elämäänsä. Tietoa tippuu sopivissa palasissa. Ei mitään liikaa eikä mitään liian vähän. Valmennukseen kuuluvat kyselyt ja testit kannustavat myös käyttäjiä jatkamaan ja kehittämään itseään entistä enemmän. Toiminnallisuus ohjaa käyttäjän saavuttamaan asettamansa tavoitteet.

Yksilöllinen tukesi on aina työntekijäsi saatavilla

Mikä parasta, työntekijälläsi on mahdollisuus harjoittaa Flassifyta missä ja milloin vain. Riittää, että saatavilla on jokin päätelaite ja internet-yhteys.

Tukesi käytettävyys ei enää tämän helpommaksi mene.

Oletko valmis kehittämään yhteisöäsi kerrankin aidosti yksilö kerrallaan?

Ota kolme ratkaisevaa askelta!

1. Rekisteröidy ilmaiseksi ja näet räätälöidyn hinnan

Jos haluat tietää, mitä yksilöllinen työkyvyn tukesi voisi maksaa organisaatiollenne, voit luoda maksuttoman tunnuksen ja saat henkilöstösi* mukaan räätälöidyn hinnan.

*Valitse rekisteröitymisen yhteydessä henkilöstöetuun oikeutettujen työntekijöidesi määrään perustuva vaihtoehto. Yksinyrittäjänä valitse aina vaihtoehdoista "yksinyrittäjä".

2. Tutustu tuotteeseen

Rekisteröitymisen jälkeen näet sinulle tarjolla olevat tuotteet verkkokaupassamme.

Tarkemman tuotekuvauksen löydät valitsemalla tuotteen.

3. Osta tarvitsemasi valmennukset

Kirjautuneena voit ostaa muutamalla napin painalluksella tarvitsemasi määrän Flassify™ -valmennuksia henkilöstösi tueksi ja iloksi.

Ohjaamme sinut tilauksen jälkeen luomaan työntekijöillesi kirjautumiskoodin. Sillä he kirjautuvat sivullamme valmennukseen.

Työkyvyn tukemisesi ei voisi olla helpompaa ja mikä parasta, se alkaa heti.

Usein kysytyt kysymykset

Sopiiko Flassify™ -valmennus kaikille työntekijöillesi tai yksinyrittäjälle?

+

Kyllä. Flassifyin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on nimenomaan yksilöllisyys. Jokainen työntekijäsi tai yksinyrittäjä arvioi henkilökohtaisia voimavarojaan hyvinvointinsa perustana sen hetkisestä elämäntilanteestaan käsin ja kehittää aina omin tavoittein täysin oman näköistä hyvinvointiaan osana työkykyään.

Kuka voi hankkia valmennuksen?

+

Työnantaja, itsesityöllistäjä tai tietyin edellytyksin luonnollinen henkilö työnantajana. Yritysverkkokauppaamme voit rekisteröidä maksuttoman tunnuksen, jos olet työnantaja tai yhtiömuodossa liiketoimintaa harjoittava itsesi työllistäjä ts. tässä tarkoituksessa yksinyrittäjä. Lisäksi, mikäli olet yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä), joka työllistää muun tai muita kuin itsesi ja/tai perheenjäsenesi, voit rekisteröityä kuten muutkin työnantajat

Kuluttajille emme valitettavasti tarjoa Flassifyta. Palvelumme on tarkoitettu ainoastaan mahdollistamaan työnantajien henkilöstönsä tai itsensä työllistäjän työkyvyn tukeminen.

Miksi rekisteröidyn yrityskokoni mukaan?

+

Meidän mielestämme yrittäjyyden hienoin saavutus on työllistäminen. Siksi hinnoittelumallimme perustuu yrityskokoihin ja tarkemmin vielä henkilöstöetuun oikeutettujen työntekijöidesi määrään. Mitä enemmän työllistät heitä, sitä edullisemmin me tarjoamme sinulle mahdollisuuden antaa ja saada yksilölähtöistä oman näköistä hyvinvointia yhteisössänne.

Rekisteröityessäsi valitse se annettu vaihtoehto (asiakkuusperuste), joka vastaa henkilöstöetuun oikeutettujen työntekijöidesi määrää rekisteröitymishetkellä. Itsesityöllistäjänä valitse annetuista vaihtoehdoista 'yksinyrittäjä'.

Miten työntekijäni saavat tukeni?

+

Rekisteröidyt työnantajana verkkokauppaamme. Ostat ryhmäostona organisaatiollesi räätälöidyllä hinnalla käyttöoikeuksia digitaaliseen valmennukseen yhtä monta kuin sinulla on henkilöstöetuun oikeutettuja työntekijöitä. Tilauksesi jälkeen ohjaamme sinut luomaan kirjautumiskoodin henkilöstöllesi. Jaat sen työntekijäkohtaisesti esim. sähköpostilla. Työntekijäsi kirjautuvat sillä valmennukseemme. Suoraviivaista ja helppoa!

Voinko perua hankintani?

+

Koska kyseessä on yritykseltä yritykselle myyty digitaalinen tuote, jonka käyttöoikeus alkaa lähtökohtaisesti heti tilauksen jälkeen, ostos ei ole peruttavissa. Myös yksinyrittäjä tekee tilauksen yhtiönsä kautta siinä työskentelemisensä perusteella.

Mikä on kollektiivinen henkilöstölahja?

+

Tässä tapauksessa muu vähäinen lahja, joka antajan, saajan, lahjan ominaisuuksien ja muun muassa antotavan perusteella voi olla verovapaa saajalleen, kuten FlassiFy™.

Katso footerin linkistä 'verovapaa kollektiivinen henkilöstölahja' lisätietoja!

Mistä saan kiinni Flassin asiakaspalvelun?

+

Rekisteröityneenä asiakkaana lähetä aina sähköpostia info@flassi.fi. Vastaamme mahdollisimman nopeasti ja viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

Voit myös soittaa kiireellisen asian johdosta arkipäivänä 8-16 - kts. yhteistiedot -valikkomme.